Kėdainių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis Nr. 10   [2020-02-28]DARBOTVARKĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Diliūnas Rimantas, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 7
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra,


2. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Diliūnas Rimantas, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 7
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra,
Prieš: 0


3. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 9
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Kaminskienė Aušrelė,
Prieš: 2
Grinkevičius Saulius, Šnurevičiūtė Vilma,


5. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 11
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 2
Diliūnas Rimantas, Fiodorova Indrė,
Prieš: 3
Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Štelmokaitė Karolina,


7. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Kačinskas Dangiras,
Prieš: 3
Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Štelmokaitė Karolina,


8. DĖL METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Diliūnas Rimantas, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 0


9. DĖL PROJEKTO ,,DVIRAČIŲ TAKŲ DEŠINIUOJU NEVĖŽIO UPĖS KRANTU TIES TILTO, Č. MILOŠO GATVĖMIS KĖDAINIŲ MIESTE ĮRENGIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. DĖL PROJEKTO ,,BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE (II)“ DALINIO FINANSAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“ VYKDYMUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠĖTOS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“ VYKDYMUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. DĖL PRITARIMO ŠĖTOS GIMNAZIJOS PROJEKTO „TYRINĖJU IR MOKAUSI“ VYKDYMUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Baltraitienė Virginija,
Prieš: 0


15. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-135 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 10
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 2
Diliūnas Rimantas, Fiodorova Indrė,
Prieš: 11
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,


16. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-5 „DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE MAISTĄ RUOŠIA ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-38 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. TS-442 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Diliūnas Rimantas,
Prieš: 0


21. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. TS-443 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SKYRIMO IR NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALEGRIA LT“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 10
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 6
Judickienė Jūratė, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Barzdienė Sandra, Kaminskienė Aušrelė,
Prieš: 5
Grinkevičius Saulius, Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Štelmokaitė Karolina,


25. DĖL ASOCIACIJOS „ERDVĖ MENUI“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 5
Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 0


26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SPORTO PERSPEKTYVOS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Kaminskienė Aušrelė,
Prieš: 0


27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 4
Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina,


28. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB „MTECHOS PREKYBA“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB „SANORAS“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB PELĖDNAGIŲ AUTOSERVISAS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


31. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB „BUKMEDIS“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


32. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB „PALMETĖ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


33. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB SĄMONINGO JUDESIO CENTRAS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


34. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO ŪKININKUI G. U.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


35. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Kaupienė Gitana,
Prieš: 0


36. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


37. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


38. DĖL VIETOS PROJEKTO ,,TISKŪNŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR VERSLO CENTRAS“ DALINIO FINANSAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


39. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS VIETOS PROJEKTE „ŠILTI NAMAI – TIKRI NAMAI!“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


40. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


41. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


42. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


43. DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


44. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 1
Barzdienė Sandra,
Prieš: 0


45. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


46. DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


47. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


48. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS KREKENAVOS AGROŪKIS AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


49. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


50. DĖL TURTO PERDAVIMO ASOCIACIJAI „AKADEMIJOS BENDRUOMENĖ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


51. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO GUDŽIŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


52. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO SIRUTIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


53. DĖL TURTO PERDAVIMO JOSVAINIŲ MOTERŲ KLUBUI „AUŠRA“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


54. DĖL TURTO PERDAVIMO VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


55. DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRUSKAVOS SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


56. DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI NUOMOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Diliūnas Rimantas, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Štelmokienė Adelė,
Prieš: 7
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra,


57. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 2
Štelmokienė Adelė, Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 0


58. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


59. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS, PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


60. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Barzdienė Sandra,
Prieš: 0


61. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KELERIŠKIŲ KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


62. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO RUSEINIŲ KAIME JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


63. DĖL DVARČININKŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO ARISTAVOS KAIME VILAINIŲ SENIŪNIJOJE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


64. DĖL TUJŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO SIPONIŲ KAIME DOTNUVOS SENIŪNIJOJE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


65. DĖL UŽLAUKIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO ARISTAVOS KAIME VILAINIŲ SENIŪNIJOJE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


66. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-75 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ KĖDAINIŲ RAJONE“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


67. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-127 „DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO KONSTRUKTORIŲ G. 1, VILAINIŲ KAIME, VILAINIŲ SENIŪNIJOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


68. DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO VILAINIŲ SENIŪNIJOJE, KOLIUPĖS KAIME   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


69. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. TS-74 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 10
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Bičiūnas Tomas,
Prieš: 10
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,


70. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-70 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 9
Diliūnas Rimantas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 1
Bičiūnas Tomas,
Prieš: 10
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,


71. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 5
Kižauskas Algimantas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 1
Štelmokienė Adelė,


72. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


73. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 10
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr. 1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Naujokienė Nijolė, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Kraitelis visiems naujagimiams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Diliūnas Rimantas, Kačinskas Dangiras,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Tamulis Valentinas,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1, siūlymas Nr. 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Diliūnas Rimantas, Fiodorova Indrė, Kačinskas Dangiras,
Susilaikė: 10
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Prieš: 11
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr. 3   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 10
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 9
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 0


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr. 3 - alternatyvus pasiūlymas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 12
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Prieš: 12
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-4 siūlymas taikyti 50 proc.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 5
Judickienė Jūratė, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra,
Susilaikė: 6
Diliūnas Rimantas, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Kačinskas Dangiras, Bičiūnas Tomas, Kaminskienė Aušrelė,
Prieš: 12
Grinkevičius Saulius, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-15 siūlymas išbraukti pastabas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 2
Diliūnas Rimantas, Fiodorova Indrė,
Prieš: 10
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Dėl V. Tamulio nusišalinimo   Išsamiau


Siūlymas dėl darbotvarkės papildymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 1
Kačinskas Dangiras,
Prieš: 12
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Siūlymas išimti 1 klausimą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Navajauskas Steponas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra,
Susilaikė: 4
Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 12
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Siūlymas išimti 58 klausimą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Navajauskas Steponas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 2
Fiodorova Indrė, Kačinskas Dangiras,
Prieš: 9
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr.4 (K. Štelmokaitė)-1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 1
Kačinskas Dangiras,
Prieš: 11
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr.4 (K. Štelmokaitė) - 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 0
Prieš: 12
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr.4 (K. Štelmokaitė) - 3   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 3
Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 5
Judickienė Jūratė, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Baltraitienė Virginija, Barzdienė Sandra,
Prieš: 15
Diliūnas Rimantas, Grinkevičius Saulius, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Pikelis Virmantas, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-1 siūlymas Nr.4 (K. Štelmokaitė)- 4   Išsamiau


Dėl sprendimo projekto Nr. SP-8 siūlymas Nr. 1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Diliūnas Rimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Fiodorova Indrė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Kaupienė Gitana, Bodendorfė Edita,
Susilaikė: 3
Kižauskas Algimantas, Štelmokienė Adelė, Štelmokaitė Karolina,
Prieš: 0