Kėdainių rajono
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis Nr. 9   [2019-12-20]Darbotvarkė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Diliūnas Rimantas, Gaidamavičius Juozas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Staliorienė Irena, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Hofmanas Alfredas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Nesterovienė Aušra, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Diliūnas Rimantas,
Susilaikė: 8
Gaidamavičius Juozas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Kačinskas Dangiras, Barzdienė Sandra,
Prieš: 15
Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Staliorienė Irena, Štelmokienė Adelė, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Hofmanas Alfredas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Nesterovienė Aušra, Kaupienė Gitana,


4. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. TS-352 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ AR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Diliūnas Rimantas, Gaidamavičius Juozas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Staliorienė Irena, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Gailiūnas Romualdas, Hofmanas Alfredas, Kaminskienė Aušrelė, Štelmokaitė Karolina, Tamulis Valentinas, Nesterovienė Aušra, Kaupienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL SENIŪNAIČIO IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU JO VEIKLA, APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Diliūnas Rimantas, Gaidamavičius Juozas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Valionis Kęstutis, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 0
Prieš: 10
Naujokienė Nijolė, Staliorienė Irena, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Hofmanas Alfredas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Nesterovienė Aušra, Kaupienė Gitana,


6. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO   Išsamiau


7. DĖL PROJEKTO ,,NAUJAI NUTIESTOS GATVĖS DALIS KĖDAINIŲ MIESTE“ DALINIO FINANSAVIMO   Išsamiau


8. DĖL PROJEKTO „NUOTEKŲ VALYKLOS REKONSTRUKCIJA AKADEMIJOS MSTL. KĖDAINIŲ R.“, DALINIO FINANSAVIMO   Išsamiau


9. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-220 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


10. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


11. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


12. DĖL GINTARO PETRULIO SKYRIMO Į KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI   Išsamiau


13. DĖL ALANO MAGYLOS SKYRIMO Į KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI   Išsamiau


14. DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


15. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau


16. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO   Išsamiau


17. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI   Išsamiau


18. DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO   Išsamiau


19. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO   Išsamiau


20. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


21. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO L. L., DIRBANČIAI PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ   Išsamiau


22. DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,VILAINIŲ AUTOPASLAUGOS“   Išsamiau


23. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


24. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MEDICINOS DARBUOTOJO APDOVANOJIMUI SKIRTI ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO   Išsamiau


25. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-150 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


26. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI NUSTATYTI IR PANAIKINTI KĖDAINIŲ RAJONO GYVENAMĄSIAS VIETOVES, SUTEIKTI JOMS PAVADINIMUS IR NUSTATYTI TERITORIJŲ RIBAS   Išsamiau


27. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO   Išsamiau


28. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO TVIRTINIMO   Išsamiau


29. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO   Išsamiau


30. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO   Išsamiau


31. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAALUONIO BENDRUOMENĖS CENTRUI   Išsamiau


32. DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI „ŠLAPABERŽĖS BENDRUOMENĖS CENTRAS“   Išsamiau


33. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGAI   Išsamiau


34. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO TERITORINĖS VALDYBOS KĖDAINIŲ PIRMINEI ORGANIZACIJAI   Išsamiau


35. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“   Išsamiau


36. DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO   Išsamiau


37. DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO   Išsamiau


38. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO   Išsamiau


Dėl klausimo Nr. 5 pasiūlymo skirti 40 eurų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Diliūnas Rimantas, Gaidamavičius Juozas, Grinkevičius Saulius, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius, Šnurevičiūtė Vilma, Štelmokienė Adelė, Kačinskas Dangiras, Barzdienė Sandra, Bičiūnas Tomas, Štelmokaitė Karolina,
Susilaikė: 0
Prieš: 11
Naujokienė Nijolė, Valionis Kęstutis, Staliorienė Irena, Ardavičius Alvydas, Aukštikalnis Paulius, Gailiūnas Romualdas, Hofmanas Alfredas, Kaminskienė Aušrelė, Tamulis Valentinas, Nesterovienė Aušra, Kaupienė Gitana,


Siūlymas dėl klausimų Nr. 2,3 išbraukimo iš darbotvarkės   Išsamiau