Posėdžio transliacija


Posėdis: Testavimo posėdis
Klausimas: 11.DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
Pasisako:


Darbotvarkė   Išsamiau


1. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO   Išsamiau


2. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. TS-154 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


3. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE LANKYMĄ NUSTATYMO   Išsamiau


5. DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE MAISTĄ RUOŠIA ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 7
Diliūnas Rimantas, Gaidamavičius Juozas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Mikalauskas Antanas, Navajauskas Steponas, Rimošaitis Rimgaudas,
Susilaikė: 6
Staliorienė Irena, Fiodorova Indrė, Ivanauskas Virmantas, Petrauskas Darius, Pikelis Virmantas, Sinickis Saulius,
Prieš: 5
Muntianas Viktoras, Naujokienė Nijolė, Šulcienė Ona, Valionis Kęstutis, Vanagas Vygantas,


6. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau


7. DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIO DARBO VALANDŲ (KONTAKTINIŲ IR NEKONTAKTINIŲ) SKAIČIAUS NUSTATYMO   Išsamiau


8. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017–2019 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO   Išsamiau


9. DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO   Išsamiau


10. DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 7
Diliūnas Rimantas, Gaidamavičius Juozas, Judickienė Jūratė, Kižauskas Algimantas, Mikalauskas Antanas, Muntianas Viktoras, Naujokienė Nijolė,
Susilaikė: 2
Navajauskas Steponas, Ivanauskas Virmantas,
Prieš: 6
Rimošaitis Rimgaudas, Šulcienė Ona, Valionis Kęstutis, Vanagas Vygantas, Staliorienė Irena, Fiodorova Indrė,


11. DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO   Išsamiau

Darbotvarkė

1. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. TS-154 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE LANKYMĄ NUSTATYMO
5. DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE MAISTĄ RUOŠIA ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
6. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIO DARBO VALANDŲ (KONTAKTINIŲ IR NEKONTAKTINIŲ) SKAIČIAUS NUSTATYMO
8. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017–2019 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
9. DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
10. DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
11. DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
12. DĖL KNYGOS „SENIEJI KĖDAINIAI. ISTORIJA IR ĮDOMYBĖS“ KAINOS NUSTATYMO
13. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
14. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
15. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-198 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. TS-12 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL PROJEKTO ,,BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE“ DALINIO FINANSAVIMO
20. DĖL PROJEKTO ,,KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATO, ESANČIO DIDŽIOSIOS RINKOS A. 4, KĖDAINIUOSE REKONSTRAVIMAS, ĮRENGIANT MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIŲ“ DALINIO FINANSAVIMO
21. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE „MAŽŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
22. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL UAB „KĖDAINIŲ BUTAI“ TEIKIAMOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO
24. DĖL 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
25. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2017 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
26. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2017 M. DARBO RINKOS POLITIKAI ĮGYVENDINTI
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS
28. DĖL TURTO PERDAVIMO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO VERTĖS PADIDINIMO
29. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO
30. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
31. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-170 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
33. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
34. DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO TVIRTINIMO
35. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO UŽKAPIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE
36. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO SIČIONIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE
37. DĖL LABŪNAVOS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PAŠILIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE
38. DĖL UŽVERMENIO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PAVERMENIO KAIME TRUSKAVOS SENIŪNIJOJE
39. DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI
40. DĖL PROJEKTO ,,KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ PAVELDO KĖDAINIUOSE IR NESVYŽIUJE IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“
Dėl klausimo Nr.1 siūlymas Nr.1
Dėl klausimo Nr.1 siūlymas Nr.2
Dėl klausimo Nr.1 siūlymas Nr.3
Dėl klausimo Nr.1 siūlymas Nr.4
Dėl klausimo Nr.13 atidėjimo
Dėl klausimo Nr.32 siūlymas Nr.1
Dėl klausimo Nr.32 atidėjimo
Baniota Juozas
Blinstrubas Stanislovas
Diliūnas Rimantas
Gaidamavičius Juozas
Grinkevičius Saulius
Judickienė Jūratė
Kižauskas Algimantas
Mikalauskas Antanas
Muntianas Viktoras
Naujokienė Nijolė
Navajauskas Steponas
Rimošaitis Rimgaudas
Šulcienė Ona
Valionis Kęstutis
Vanagas Vygantas
Staliorienė Irena
Fiodorova Indrė
Ivanauskas Virmantas
Petrauskas Darius
Pikelis Virmantas
Sinickis Saulius
Šnurevičiūtė Vilma
Štelmokienė Adelė
Urbonienė Olga
Žalpys Tomas
Kačinskas Dangiras
Kaminskas Justinas