Kėdainių rajono
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


ŠVIETIMO IR KULTŪROS KOMITETAS   [2020-06-25]DARBOTVARKĖ   Išsamiau


Dėl Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020 m. programos tvirtinimo   Išsamiau


Dėl 2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo   Išsamiau


Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto   Išsamiau


Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo investiciniam projektui „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato energetinio efektyvumo didinimas“   Išsamiau


Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo   Išsamiau


Dėl projekto ,,Kėdainių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ dalinio finansavimo   Išsamiau


Dėl projekto ,,Fotovoltinė saulės elektrinė ant Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros” progimnazijos pastato stogo“ dalinio finansavimo   Išsamiau


Dėl projekto ,,Fotovoltinė saulės elektrinė ant Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pastato stogo“ dalinio finansavimo   Išsamiau


Del Kedainiu rajono savivaldybes 2020–2023 metu korupcijos prevencijos programos ir Kedainiu rajono savivaldybes 2020-2023 metu korupcijos prevencijos programos priemoniu igyvendinimo plano tvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo” pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių r. Akademijos gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


Dėl viešo konkurso Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai skelbimo   Išsamiau


Dėl biudžetinės įstaigos Kėdainių sporto centro nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Ragauk“   Išsamiau


Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Saneva“   Išsamiau


Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo UAB ,,Josvainių gėlės“   Išsamiau


Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo UAB ,,Tranfesta“   Išsamiau


Dėl projekto ,,Sosnovskio barščio naikinimas Kėdainių rajone“ dalinio finansavimo   Išsamiau


Dėl projekto „Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Kruostos upės Vaidatonių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ dalinio finansavimo   Išsamiau


Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Kėdainių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo   Išsamiau


Dėl viešame aukcione parduodamo Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-152 „Dėl sutikimo perimti turtą“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl valstybės turto nurašymo   Išsamiau


Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau


Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos   Išsamiau


Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ 2019 metais faktiškai įgyvendintų investicijų derinimo   Išsamiau


Dėl atleidimo nuo rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą   Išsamiau


Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Žemųjų Kaplių kaime Šėtos seniūnijoje   Išsamiau


Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Liogailiškių kaime Pelėdnagių seniūnijoje   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ir panaikinti Kėdainių rajono gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. TS-74 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. TS-70 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo“ pakeitimo   Išsamiau